_MG_1745

教室的夕陽

 

第一次

 

見到五音不全的人唱歌,

 

大家總會捧腹大笑

 

甚至叫安可

 

但這個五音不全者,

 

如果一直以為

 

大家喜歡聽他唱歌!

 

一直不停的唱!

 

聽眾的感受又如何!

 

國標舞亦是如此!

 

很多人

 

ㄧ味的追求高難度的組步,

 

音樂與節奏都跟不上,

 

再加上不懂國標的人鼓掌叫好..

 

當然跳的津津有味.自得其樂。

 

如此的舞蹈

 

和五音不全者唱歌者有何兩樣!

 

  希望你不是那個

 

五音不全又經常愛現的人。

 

很讓人受不了的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    黃彬軒 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()